Wat moet ik instellen in het nieuwsbriefsysteem bij instellingen?

Ga naar nieuwsbrief.bratpack.nl en log hier in met de huidige inloggegevens voor het nieuwsbriefsysteem.

Je komt dan op de hoofdpagina van het systeem terecht:

Klik in het hoofdmenu op 'Instellingen'. Jekomt dan in onderstaand scherm terecht, waar je de nieuwsbrief instellingen kunt bewerken:

De afbeelding hierboven wordt nu in stappen uitgelegd:

 1. Afzender naam: deze naam zal de ontvanger zien als verzender van de nieuwsbrief
 2. Afzender e-mail: dit zal de ontvanger zien als e-mailadres van de verzender van de nieuwsbrief
 3. Adres naar aanmeld pagina: hier kunnen klanten op jouw website zich aanmelden voor de nieuwsbrief
 4. E-mailadres voor status updates: de statusupdates worden hier naartoe gestuurd. Dus aanmeldingen en afmeldingen
 5. Aanmeld link onderin de nieuwsbrief bij doorgestuurde nieuwsbrief: Plaats hier een link om de mogelijkheid te geven aan te melden voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt dan in elke verzonden nieuwsbrief indien er 'Ja' is ingesteld. De link zal verwijzen naar een eerder ingesteld adres en verschijnt ook in doorgestuurde nieuwsbrieven.
 6. Afmeld link onderin de nieuwsbrief (niet bij doorgestuurde nieuwsbrief): Plaats hier een link om de mogelijkheid te geven af te melden voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt dan in elke verzonden nieuwsbrief indien er 'Ja' is ingesteld. De link verschijnt niet in doorgestuurde nieuwsbrieven.
 7. Doorstuur link onderin nieuwsbrieven: Plaats hier een link om de mogelijkheid te geven de nieuwsbrief door te sturen. Deze verschijnt dan in elke verzonden nieuwsbrief indien er 'Ja' is ingesteld.
 8. Een link naar de nieuwsbrief onderin nieuwsbrieven: Plaats hier een link om de nieuwsbrief te openen in een apart venster, wanneer deze bijvoordbeeld door een e-mailprogramma niet goed wordt weergegeven. Deze verschijnt dan in elke verzonden nieuwsbrief indien er 'Ja' is ingesteld. 
 9. Gegevens wijzigen link onderin nieuwsbrieven: Plaats een link om om de ontvanger de mogelijkheid te geven zijn gegevens te wijzigen. Denk hier aan bijvoorbeeld een ander e-mailadres. Deze verschijnt dan in elke verzonden nieuwsbrief indien er 'Ja' is ingesteld. 
 10. Ontvang bevestiging bij begin versturen nieuwsbrief: Er zal een bericht worden gestuurd naar een eerder ingesteld e-mailadres, wanneer een nieuwsbrief begint met versturen. Deze wordt dan verstuurd indien er 'Ja' is ingesteld. 
 11. Ontvang bevestiging na succesvol versturen nieuwsbrief: Er zal een bericht worden gestuurd naar een eerder ingesteld e-mailadres, wanneer een nieuwsbrief klaar is met versturen. Deze wordt dan verstuurd indien er 'Ja' is ingesteld. 
 12. Ontvang bericht wanneer iemand zich aanmeld: Er zal een bericht worden gestuurd naar een eerder ingesteld e-mailadres, wanneer iemand zich aanmeld voor de nieuwsbrief. Deze wordt dan verstuurd indien er 'Ja' is ingesteld. 
 13. Klanten kunnen waardes eigen vrije velden aanpassen: Sommige klanten kunnen vrije velden aangeven. Deze instelling zorgt ervoor dat je de eigen waardes van deze vrije velden kunt aanpassen. Deze wordt dan ingesteld indien er 'Ja' is ingevuld. 
 14. Ontvang bericht wanneer iemand zich afmeld: Er zal een bericht worden gestuurd naar een eerder ingesteld e-mailadres, wanneer iemand zich afmeld  voor de nieuwsbrief. Deze wordt dan verstuurd indien er 'Ja' is ingesteld. 
 15. Maximaal aantal herpogingen voor versturen: Wanneer de nieuwsbrief niet goed is afgeleverd probeert het systeem het nog een keer. Hier kun je het maximale aantal herpogingen instellen waarna het systeem het niet meer probeerd. Deze wordt dan verstuurd indien er 'Ja' is ingesteld. 
 16. Uitgebreid afmelden: Hier dienen de ontvangers een reden in te vullen waarom zij de nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen. Deze wordt dan verstuurd indien er 'Ja' is ingesteld. 
 17. Afmeld tekst: Hier kun je de tekst invullen die verschijnt nadat de klant zich heeft afgemeld van de nieuwsbrief.