Hoe werken de statistieken van de verstuurde nieuwsbrief?

Hoe werken de statistieken van de verstuurde nieuwsbrief?

Nadat de nieuwsbrief is verzonden (Status: Verzonden) kun je de statistieken terug kijken door op de nieuwsbrief zelf te klikken of door de bekijk knop te gebruiken in het overzicht van 'Nieuwsbrieven'.

In dit overzicht kan je de volgende gegevens terugvinden:

Nieuwsbrief details: onderwerp nieuwsbrief
Onderwerp: het onderwerp van de mailing zoals die is verstuurd
Status: deze staat op verzonden
Geplande startdatum: je kan de nieuwsbrief op een willekeurig datum en/of tijd klaar inplannen voor verzending, dit is de opgegeven datum/tijd
Datum gestart: dit is de exacte de start datum/tijd van de nieuwsbrief geweest
Datum geëindigd: dit is de eind datum/tijd geweest waarop de verzending is voltooid
E-mail groepen: hier zie je terug naar welke e-mail groep(en) deze mailing is verstuurd, dit kan er één zijn maar ook meerdere

Aantal verzonden: het totaal aantal e-mailadressen waarnaar een nieuwsbrief is verstuurd
Hard bounced: het aantal nieuwsbrieven wat niet is aangekomen bij de ontvanger (permanente aard)
zie ook 'wat betekent hard bounced'?
Soft bounced: het aantal nieuwsbrieven wat niet is aangekomen bij de ontvanger (tijdelijke aard)
zie ook 'wat betekent soft bounced'?
Aantal bounced: totaal aantal soft/hard bounced adressen
Aantal ontvangers: dit is een optelsom van de totaal aantal verzonden e-mail adressen min de totaal aantal bounced adressen
Aantal afgemeld: het aantal e-mailadressen die zijn afgemeld voor de mailing lijst, zie ook 'wat betekent een afmelder'?

E-mail specifieke details
In dit overzicht vind je een samenvatting van het gedrag per e-mailadres. Je kunt hier per adres vinden of de e-mail is ontvangen, geopend, of er geklikt is op de aanwezige links in de nieuwsbrief of dat de ontvanger zich heeft afgemeld